7

Avfallstransporter i Göteborg med omnejd

HML:s renhållningsavdelning erbjuder professionell hjälp med avfallstransporter i Göteborg med omnejd. Vi har stor kunskap och ett brett utbud av avfallscontainrar från 5 m3 upp till 35 m3, vilket gör att våra avfallstransporter kan hantera de flesta avfallstyper. Vårt sortiment inkluderar även specialcontainer för användning vid energiborrning och en 8 m3 avfallscontainer som är speciellt anpassad för att lyftas med mobilkran.

För avfallstransporter med mindre avfallsmängder är storsäckar ett utmärkt alternativ vid både utforsling av material och avyttring av olika typer av avfall inom Göteborg och Mölndal. Storsäckar tar mindre plats och kan enkelt lyftas ut från till exempel trädgårdar. Vi både säljer och distribuerar storsäckar för att underlätta vid avfallstransporter.

Vi har lång erfarenhet av återvinning och källsortering av avfall och ser till att din avfallshantering sköts på ett ansvarsfullt sätt. Vi har även tillstånd att transportera farligt avfall, så du kan vara säker på att vi hanterar ditt avfall på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontakta vår renhållningsavdelning

– för alla typer av renhållningsstransporter

Asbest

Asbest är ett fibermaterial som numera är förbjudet att använda. Det bör inte blandas med andra avfallstyper eftersom allt material då kommer att klassificeras som asbest.

  • Förslag på avfallscontainer: Asbest måste vara emballerat för att få transporteras. Därför föreslår vi att ni beställer någon av våra täckta containrar.
anläggningsbilar

Blandat avfall

Detta kan oftast liknas vid byggavfall som innehåller många olika fraktioner. Blandat avfall får aldrig innehålla någon form av farligt avfall, exempelvis spillolja, färg eller andra kemikalier.

  • Förslag på container: Vi föreslår att ni beställer en container på 10–15 m3. Vi har även större containeralternativ samt byggsäckar som passar bra till den här typen av avfallstransporter.

Farligt avfall

Som farligt avfall räknas bland annat bilbatterier, färgburkar, glödlampor, lysrör, kemikalier, kvicksilver, lösningsmedel, hår- och färgsprayburkar samt kyl- och frysmöbler.

  • Vid avfallstransporter av farligt avfall använder vi oss av skåpbil och ber er därför kontakta vår distributionsavdelning på tel: 031-878190

Brännbart

Brännbart avfall får endast innehålla material som kan förbrännas, exempelvis frigolit, plast och skumgummi.

  • Förslag på avfallscontainer: Vid avfallstransporter av brännbart avfall föreslår vi att ni beställer en container på 10–15 m3. Vi har även större containeralternativ om ni så önskar. Föreligger brandrisk kan det vara bra att i stället välja en täckt container.

Elektronik

Som elektronik räknas bland annat datorskärmar, mobiltelefoner, batteridrivna verktyg mm.

Till den här typen av avfall använder vi oss av skåpbil och ber er därför kontakta oss på distributionsavdelningen på tel: 031-878190

Gips

Gips får innehålla enstaka reglar av trä eller metall som inte kan separeras från gipset. OBS! Gips får aldrig blandas med brännbart avfall då svavelinnehållet i gipset bidrar till miljöförstöring.

  • Förslag på container: Vid avfallstransporter av gips föreslår vi att ni beställer en container på 10–15 m3. Vi har även större containeralternativ om ni så önskar.
anläggningsbilar

Ris / Trädgårdsavfall

Till rent ris räknas förutom ris även julgranar, tunnare grenar och liknande material. Till trädgårdsavfall räknas löv, gräs, mossa, sågspån mm.

  • Förslag på container: Vid avfallstransporter av ris och trädgårdsavfall föreslår vi att ni beställer en container på 10–15 m3. Vi har även större containeralternativ om ni så önskar.

Schaktmassor

 

  • Förslag på avfallscontainer: Schaktmassor är tungt att hantera och därför föreslår vi att ni beställer en container på 5–7 m3 eller ett schaktflak på 9–15 m3. Observera att maxlasten är 16 ton.

Skrot

Den vanligaste formen av skrot är blandskrot, exempelvis maskin- och plåtdetaljer och olika sorters metaller.

  • Förslag på container: Vid avfallstransporter av skrot föreslår vi att ni beställer en container på 10–16 m3. Vi har även större containeralternativ om ni så önskar.
anläggningsbilar

Trä

Till trä räknas allt material som är av trä, spik får lov att sitta kvar. Trä som är impregnerat separeras från icke impregnerat. Exempel på impregnerat trä är bland annat bullerplank, altangolv, badbryggor och slipers.

  • Förslag på avfallscontainer: Vid avfallstransporter av trä föreslår vi att ni beställer en container på 10–16 m3. Vi har även större containeralternativ om ni så önskar.

Vitvaror

Som vitvaror räknas tvättmaskiner, spisar och liknande. OBS! Ej kyl- och frysmöbler.

  • Vid avfallstransporter av vitvaror använder vi oss av skåpbil och ber er därför kontakta vår distributionsavdelning på tel: 031-878190
Caroline Börjesson

Caroline Börjesson

Trafikledare

Markus Sternhede

Markus Sternhede

Trafikledare

Peter Hansson

Peter Hansson

Avdelningsansvarig / säljare Renhållning

Andreas Olsson

Andreas Olsson

Avdelningsansvarig Mottagningsanläggning

Kontakta oss! Hör av dig till oss om du vill veta mer om någon av våra tjänster.